sunnuntai 21. helmikuuta 2016

Klubi ke 24.2.2016 klo 18.00: FT, KT Jouni Suominen: Ordoliberalismi

Keskiviikkona 24.2. saamme vieraaksemme tutkija Jouni Suomisen, jonka aiheena on  Saksan talousmahti ja ordoliberalismi

Jouni Suominen väitteli 2011  filosofian tohtoriksi (FT) Turun kauppakorkeakoulussa ja kasvatustieteen tohtoriksi (KT) Tampereen yliopistossa vuonna 2013. Väitöksissään Suominen on tarkastellutt yritystoiminnan ja yrittäjyyden roolia yhteiskunnassa ja toisaalta johtajuuden merkitystä  hyvinvoinnin  edistämisessä.

Klubialustuksessaan Suominen pohtii Saksan talousmahdin taustoja ja ordoliberalistista talousajattelua.  Ohessa Suomisen johdantoa:

"Esityksen rungon muodostaa ns. Freiburgin koulukunnan pohdinnat vapaan markkinatalouden roolista yhteiskunnassa ja valtion roolista markkinoiden säätelijänä.
Walter Eucken (1891 - 1950)
Walter Euckenin johtama tutkimusryhmä alkoi muotoilla uutta talousjärjestystä, jota he kutsuivat ordoliberalismiksi. Ryhmän tavoitteena oli palauttaa klassisen liberalismin idea osaksi markkinataloutta sellaisena kuin se mm. Adam Smithin ajatellussa tuli esiin aiemmin jo 1700-luvulla.
...
Outona voidaan tässä yhteydessä pitää myös sitä, että Suomessa ordoliberalistinen talousajattelu ei juurikaan tule esiin millään tavalla tai tasolla, ei siis politiikkojen puheessa, mutta ei myöskään suomalaisten taloustieteilijöiden argumentaatiossa. Kuitenkin Saksan nousemista taloudelliseksi mahdiksi sotien jälkeen ja edelleen euroaikana voidaan ymmärtää parhaiten juuri ordoliberalistisen talousajattelun avulla."

Tervetuloa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita kommentti tähän tekstiin.


- Et sä nyt jo tajua
- Kukahan tässä nyt ei varsinaisesti tajua
Piirros: Juha Olavinen

Pääsiäissaaren viimeinen palmu

Olen usein kysynyt itseltäni: "mitä viimeistä palmupuuta kaatanut pääsiäissaarelainen sanoi?" Sanoiko hän nykyajan metsurin tapaan: "työpaikkoja, ei puita!"? Vai: "teknologia ratkaisee ongelmamme, ei pelkoa, löydämme puulle korvaavan materiaalin"? Vai: "ei ole todisteita siitä, ettei jossakin muualla saarellamme olisi vielä palmuja. Tarvitsemme lisää tutkimusta. Ehdottamanne puunkaatorajoitus on ennenaikainen ja perustuu pelonlietsomiseen"?

- Jared Diamond: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä? Terra Cognita 2005