keskiviikko 15. maaliskuuta 2017

Klubi ke 22.3.2017 klo 18.00. Filosofi Toivo Salonen: Maasto aistittuna, koettuna ja ymmärrettynä.

Keskiviikkona 22.3. saamme vieraan pohjoisesta, kun filosofi Toivo Salonen alustaa aiheestaan  Maasto aistittuna, koettuna ja ymmärrettynä.  Konkreettisesta hahmottamisen filosofian konkretiaan.
Werner Holmberg, 1860


"Maastossa kävellessämme olemme kiinni kävelemisessä ja tiukassa kosketuksessa maastoon, vaikka välillä hyppäisimme jonkin pikkupuron ylitse. Varsinainen ongelma toteutuu päässämme, ratkaisevaa rajautuu pois puhuessamme maastosta, esityksemme saa abstraktisia piirteitä ja jotakin tärkeätä katoaa sanojen siirtyessä tajunnasta toiseen.

Jos jotakin ymmärrämme oleellisista teorioista, silloin puhuessamme voimme uudestaan tavoitella konkreettista, toisin sanoen ymmärryksessämme sitoa irrallisia eli abstraktisia tuntemuksia ja tiedon palasia yhtenäiseksi kokonaisuudeksi.


Tarkoitukseni ei ole puhua maastosta pelkkien filosofisten silmälaisen lävitse vaan myös ottaa esille merkittävien kirjoittajien tekstejä sekä omia kokemuksiani luonnossa olemisesta."
- Toivo Salonen on toiminut Lapin yliopistossa filosofian opettajana vuodesta 2000 alkaen, kunnes vastikään jäi vapaaksi filosofiksi. Salonen opiskeli 70-luvulla Jyväskylän yliopistossa ja oli keskeisesti mukana Jyväskylässä syntyneessä uudessa filosofisessa liikehdinnässä. Hän perusti yhdessä Eero Ojasen, Tapani Kaakkuriniemen ja Juha Olavisen kanssa  filosofisen kulttuurilehti Genesiksen..
Toivo Salonen. Kuva: Aino Suonio


Toivo Salosen teoksista mainittakoon


  • Filosofia perennis: Ihmisen idea ja ajatus filosofisesta järjestelmästä. Lapin yliopiston menetelmätieteellisiä tutkimuksia 3. Rovaniemi: Lapin yliopisto, 2002.
  • Tieteenfilosofia. 4. täydennetty painos. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2007.
  • Ihmisen idea: Ihminen filosofiassa ja ihmisen ongelma filosofisessa ihmistutkimuksessa. Rovaniemi: Lapin yliopistokustannus, 2008.(2.u.p. 2010)
  • Ajatuksia tutkimiseen: metodisia lähtökohtia, (2015, yhdessä Seppo Sotasaaren kanssa). Teoksen alussa Salosen esitykseen liittyvää pohdintaa luvussa "Havaitsemisen probleema".  Luettavissa verkko-osoitteessa http://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/62140/Ajatuksia_tutkimiseen_pdfA.pdf?sequence=2
Tervetuloa

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita kommentti tähän tekstiin.


- Et sä nyt jo tajua
- Kukahan tässä nyt ei varsinaisesti tajua
Piirros: Juha Olavinen

Pääsiäissaaren viimeinen palmu

Olen usein kysynyt itseltäni: "mitä viimeistä palmupuuta kaatanut pääsiäissaarelainen sanoi?" Sanoiko hän nykyajan metsurin tapaan: "työpaikkoja, ei puita!"? Vai: "teknologia ratkaisee ongelmamme, ei pelkoa, löydämme puulle korvaavan materiaalin"? Vai: "ei ole todisteita siitä, ettei jossakin muualla saarellamme olisi vielä palmuja. Tarvitsemme lisää tutkimusta. Ehdottamanne puunkaatorajoitus on ennenaikainen ja perustuu pelonlietsomiseen"?

- Jared Diamond: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä? Terra Cognita 2005