tiistai 17. marraskuuta 2015

Iina Armila: Kommentti professori Kimmo Rentolan klubiesitelmään

Professori Kimmo Rentola piti 4.11. klubilla esitelmän aiheesta Valtion salaisuudet. Esitelmä pohjautui hänen kevään 2015 professoriluentoonsa.

Professori Rentola valotti mielenkiintoisesti salaisuutta valtionhallinnon osatekijänä. Rentolan mukaan käsitettä leimaa paradoksaalisuus. Viitaten amerikkalaisen filosofi Sissela Bokin ajatukseen hän kertoi salaisuuden yhtäältä ehkäisevän harmeja toisaalta sallivan vahingonteon mahdollisuuden. Rentola korosti yksilön oikeudesta huolehtimista globalisoituneissa, avoimuudessaan haavoittuvissa yhteiskunnallisissa rakenteissa.

Yhteiskunnan peruselementti on yksilön ja yhteisön suhde. Professori Sami Pihlström pohtii teoksessaan Elämän ongelma yksilöetiikkaa globaalin etiikan perustana. Hän muistuttaa etiikan omakohtaisuudesta. Pihlströmin mukaan `globaali etiikka rakentuu sekä yhteiskunnallisesta rationaalisesta neuvottelusta että ehdottomaan omakohtaiseen velvollisuuteen pohjautuvasta ajattelusta, jota ovat edustaneet antiikin stoalainen elämänfilosofia ja eurooppalainen individualismin traditio`.

Etiikkaa pohtii professori Sara Heinämaa Helsingin Sanomien Vieraskynä-palstalla 7.11.2015. Avainkäsitteeksi hän nostaa merkityskadon. `Jokainen kulttuuri, joka kadottaa keskeiset päämäärämerkityksensä ja yhdessä tekemisen mielen, joutuu lopulta kokonaisvaltaiseen kriisiin` kirjoittaa Heinämaa nähden asiantilan myös myönteisenä, sillä `Kun kulttuurinen, poliittinen, tieteellinen ja moraalinen kriisi ymmärretään merkityskadoksi, se ei enää näyttäydy vääjäämättömänä kehityskulkuna, vaan inhimillisen toiminnan seurauksena, jolle voimme tehdä jotain`.
Rentolan, Pihlströmin ja Heinämaan puheenvuorot kumpuavat vahvasta humanistisesta traditiosta. He korostavat yksilön osuutta yhteiskunnallisena toimijana. Filosofi Juha Sihvolaa lainaten: `Humanistinen sivistys on inhimillisen kommunikaation välttämätön edellytys.` Avautuu kantilainen mahdollisuus kunnioittaa ihmistä arvokkaana päämääränä.
Tekstissä viitatut teokset:
Pihlström, Sami, Elämän ongelma. Eurooppalaisen filosofian seura ry, Tallinna 2010, s. 202-205.
Sihvola, Juha, Maailmankansalaisen etiikka. Otava, Helsinki 2004, s.289

Iina Armila

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita kommentti tähän tekstiin.


- Et sä nyt jo tajua
- Kukahan tässä nyt ei varsinaisesti tajua
Piirros: Juha Olavinen

Pääsiäissaaren viimeinen palmu

Olen usein kysynyt itseltäni: "mitä viimeistä palmupuuta kaatanut pääsiäissaarelainen sanoi?" Sanoiko hän nykyajan metsurin tapaan: "työpaikkoja, ei puita!"? Vai: "teknologia ratkaisee ongelmamme, ei pelkoa, löydämme puulle korvaavan materiaalin"? Vai: "ei ole todisteita siitä, ettei jossakin muualla saarellamme olisi vielä palmuja. Tarvitsemme lisää tutkimusta. Ehdottamanne puunkaatorajoitus on ennenaikainen ja perustuu pelonlietsomiseen"?

- Jared Diamond: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä? Terra Cognita 2005