tiistai 18. lokakuuta 2016

Klubi ke 26.10.2016 klo 18. FT & KT Jouni Suominen: Subjektiivisen maailmankuvan autopoieettisuuden harha.

Keskiviikkona 26.10. vieraaksemme saapuu filosofian sekä kasvatustieteen tohtori  Jouni Suominen.  Alustuksessaan Suominen pohtii ja tarkastelee sitä perin haasteeellista  kysymystä, kuinka ihminen asettuu maailmansuhteeseen ja missä määrin länsimainen ihminen tukeutuu ihmiskäsityksessään subjektiivisen maailmankuvan tuottamaan autopoieettisuuden, itseohjautuvuuden, harhaan.

Jouni Suominen valottaa myös sitä, kuinka tämä harhainen käsitys on vaikuttanut viime vuosikymmenien aikana yhteiskunnassamme harjoitettuun talouspolitiikkaan ja miten em. käsitys on läsnä uusliberalistisissa aatesuunnissa ja näin myös länsimaisessa talousajattelussa.

Alustuksessaan Suominen esittää edelleen, etteivät useimmat systeemiteorioihin tukeutuvat mallit kykene antamaan oikeaa kuvaa jatkuvien organisaatiomuutoksien lainalaisuuksista tukeutuessaan juuri subjektiivisen maailmankuvan tuottamaan autopoieettisuuden harhaan. Tästä johtuukin, miksi  useimmat organisaatiouudistukset epäonnistuvat.

Viime kädessä harha näkyy myös tieteellisessä toiminnassa. Erityisesti se ilmenee siinä, miten ihmistutkimuksen tutkimusasetelmat ovat viime vuosikymmeninen aikana kovin usein muodostuneet sekä tieteentekijöiden keskusteluissa hyvinvointiyhteiskunnan ja hyvän elämän ehdoista. Vaikutelmaksi on jäänyt, että näin on valitettavalla tavalla hukattu valistusajan paras perinne ja erityisesti se sivistysteoreettinen eetos, jonka keskiössä on ollut ihmisen itseksi tulemisen prosessi.Jouni Suominen on väitellyt filosofian tohtoriksi Turun kauppakorkeakoulussa (2011) ja edelleen kasvatustieteen tohtoriksi Tampereen yliopistossa (2013). Tällä hetkellä Suominen toimii ohjelmajohtajana Länsirannikon Koulutus Oy WinNovassa, jossa hänen päätyönään on laivanrakennusalan yritysten kilpailukykytekijöiden tunnistaminen sekä miten erilaisia osaamisalueita voidaan kehittää oppimistaitoihin keskittyvän pedagogisen toiminnan ja johtamisen avulla.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita kommentti tähän tekstiin.


- Et sä nyt jo tajua
- Kukahan tässä nyt ei varsinaisesti tajua
Piirros: Juha Olavinen

Pääsiäissaaren viimeinen palmu

Olen usein kysynyt itseltäni: "mitä viimeistä palmupuuta kaatanut pääsiäissaarelainen sanoi?" Sanoiko hän nykyajan metsurin tapaan: "työpaikkoja, ei puita!"? Vai: "teknologia ratkaisee ongelmamme, ei pelkoa, löydämme puulle korvaavan materiaalin"? Vai: "ei ole todisteita siitä, ettei jossakin muualla saarellamme olisi vielä palmuja. Tarvitsemme lisää tutkimusta. Ehdottamanne puunkaatorajoitus on ennenaikainen ja perustuu pelonlietsomiseen"?

- Jared Diamond: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä? Terra Cognita 2005