perjantai 1. helmikuuta 2013

Klubi 6.2.2013 klo 17.00: FL Eero Ojanen: ALEA IACTA EST

 
Matti Hyryläinen esitti alustuksessaan Kapitalismi vai vapaus (30.1.) tiivistetysti käsityksensä ideologian, politiikan ja talouden evoluutiosta. Edelleen Hyryläinen pohti niitä haasteita joiden keskellä tänään olemme ja nosti esiin uusia ratkaisuideoita myös arpomisen ja sattuman suunnalta.  Hyryläineen liikkui äärimmäisen harvinaislaatuisen lunnonvaran, eli poliittisen mielikuvituksen perin vähän kynnetyillä pelloilla!
Keskustelu oli kiivasta ja poikkeuksellisesti päätimme pysyä näiden kysymysten ja ideoiden piirissä vielä toisen istunnon ajan.
Teemaan tarttuu Kriittisen tj. FL  Eero Ojanen, joka  alustaa istunnon otsikolla Alea iacta est - arpa on heitetty.

Tässä taustamateriaaliksi vielä tiivistelmä Hyryläisen mietteistä:IDEOLOGIA eli selitys yhteisestä hyvästä
0 – EI MITÄÄN   Täysi vapaus jokaiselle yksilölle. Aina olemassa oleva lähtökohta.
1 – MÄÄRÄTTY YKSI TOTUUS   Uskonto, poliittinen aate, taloudellinen totuus. Vapaus vain ainoalla oikealla tiedolla ja sitä kannattavalla joukolla. Sensuuri. Valloitus- ja kasvuideologia.
2 – HYVÄKSYTÄÄN RYHMILLE OMAT TOTUUDET   Kaikkien ideologisten joukkojen tasavertainen vapaus. Omaa joukkoa koossa pitävän tiedon ylistäminen tai salaaminen. Talouden kasvuideologia.
3 – YKSILÖLLISTEN TOTUUKSIEN TUNNUSTAMINEN  Yksilöllisten toiveiden tasavertaisuus on laajin mahdollinen ideologia. Jokainen on yksilö, mutta kaikki eivät ole kristittyjä tms. Filosofia ja tiede. Muuta ideologiaa ei ole kuin tiedon vapaus, ei kasvuideologiaakaan.


POLITIIKKA eli yhteisen hyvän edistäminen
0 – EI SÄÄNTÖJÄ   Vahvin määrää, alkeisdarvinistinen. Ei ihmisten maailmassa.
Aristoteles vauhdissa
1 – YKSINVALTA   Ideologiaan perustuva pakkovalta. Teokratia, kommunismi, kapitalismi. Vahvin joukko ottaa itselleen kaikki vapaudet ideologian nimissä. Universaali luonteeltaan. Sensuuri. Häviää eri yksinvaltojenvälisten riitojen kuluihin ja tiedolliseen kehittymättömyyteen.
2 – ENEMMISTÖDEMOKRATIA   Nykyinen käytäntö. Äänten enemmistö, joukkovoima määrää. Puolueiden valta. Vapaus rajautuu demokratian sääntöjen noudattamiseen, äänestykset, sananvapaus vaan ei tiedonvapaus. Yhteinen hyvä rajoittuu kansalliseksi. Mahdoton hallita globaalia taloutta.
3 – YKSILÖDEMOKRATIA   Teoreettinen ideaali. Sattumanvaraisesti valittu ääni määrää. Jos seitsemän kymmenestä äänestää jaa ja kolme ei, todennäköisyys ehdotuksen läpimenoon on 70%. Enemmistövaltaa suojaavista laeista luopuminen mutta yksilöiden oikeuksien säilyttäminen.

TALOUS eli yhteisen hyvän ravitseminen
0 – EI RAJOITUKSIA  Susien vapaus lammaslaumassa. Luonto ennen ihmistä.
1 – IDEOLOGIAN MUKAINEN SÄÄTELY   Omaisuuden hankkiminen ja kasvattaminen yhden vallan alle ideologiaan nojaten. Sosialistinen, myös kansallissosialistinen pakottaminen. Kapitalistinen, omistajien suorittama painostamisella säätely taloutensa kasvattamiseksi ainoaksi omistajaksi. Korruptio.
2 – SOSIALISMIKAPITALISMI   Puolueiden ja yritysten yhdessä säätelemä sekatalous. Sopimusvapaus joukkojen kesken. Poliittinen painostaminen kaupan. Kasvuideologisia poliittisia säätelyitä: osakeyhtiö vajavaisine omistajanvastuineen, patentti- ja tekijänoikeudet monopoleina, laaja liikesalaisuussuoja oman kansallisen talouden kasvattamiseksi. Sallitaan kapitalistinen säätely eli myyjien suorittama ostajien valikoimisella ja syrjimisellä painostaminen. Taloudellisen taistelun kulut ajavat konkurssiin.
3 – AITO MARKKINATALOUS   Yksilöiden ostoillaan ohjaama. Valinnan vapaus on ostajalla, ei myyjällä. Jokaiselle myytävä samalla hinnalla ketään syrjimättä. Poliittinen painostaminen on kannattamatonta, koska ei ole poliittisesti säädeltyjä erioikeuksia. Yhteisen ja yksityisen talouden suhde määrätään (yksilö)demokraattisesti. Taloutta koskevan tiedon vapaus; liikesalaisuuksia koskevat sopimukset eivät lailla suojattuja. Yksilöillä sen sijaan on täysi vapaus omien tietojen paljastamiseen tai salaamiseen.
 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Kirjoita kommentti tähän tekstiin.


- Et sä nyt jo tajua
- Kukahan tässä nyt ei varsinaisesti tajua
Piirros: Juha Olavinen

Pääsiäissaaren viimeinen palmu

Olen usein kysynyt itseltäni: "mitä viimeistä palmupuuta kaatanut pääsiäissaarelainen sanoi?" Sanoiko hän nykyajan metsurin tapaan: "työpaikkoja, ei puita!"? Vai: "teknologia ratkaisee ongelmamme, ei pelkoa, löydämme puulle korvaavan materiaalin"? Vai: "ei ole todisteita siitä, ettei jossakin muualla saarellamme olisi vielä palmuja. Tarvitsemme lisää tutkimusta. Ehdottamanne puunkaatorajoitus on ennenaikainen ja perustuu pelonlietsomiseen"?

- Jared Diamond: Romahdus. Miten yhteiskunnat päättävät tuhoutua tai menestyä? Terra Cognita 2005